mahdi sarhangi
0

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی افتخارات

در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استارمنوی افتخارات در خدمت شما هستیم .

آموزش کار با منوی افتخارات صفحه ساز شخصی آبتین استار

دراین قسمت قصد داریم تا نحوی کار با منوی افتخارات را با هم مرور کنیم.

برای اضافه کردن افتخارات خود  اول عنوان افتخار خود را وارد میکنید وسپس  فایلی که حاوی افتخارات خود هست را آپلود میکنید.

برای حذف کردن افتخارات خود از دکمه قرمز استفاده با عکس سطل اشغال استفاده میکنید.

 

 

پیشنهاد ما

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی تمدید اکانت در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی تمدید اکانت در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی تمدید اکانت  در صفحه ساز شخصی آبتین استار…

ادامه مطلب

آموزش کار با منوی تنظیمات امنیتی فایل  در صفحه ساز شخصی آبتین استار

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی تنظیمات امنیتی در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی تنظیمات امنیتی در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی تنظیمات امنیتی  در صفحه ساز شخصی آبتین استار…

ادامه مطلب

آموزش کار با منوی پیوست فایل  در صفحه ساز شخصی آبتین استار

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی  پیوست فایل در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی پیوست فایل در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی پیوست فایل  در صفحه ساز شخصی آبتین استار…

ادامه مطلب

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی  دوستان

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی  دوستان در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی دوستان در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی دوستان   در صفحه ساز شخصی آبتین استار شما میتوانید برای…

ادامه مطلب

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی محصولات برگزیده

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی محصولات برگزیده در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی محصولات برگزیده در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی محصولات برگزیده  در صفحه ساز شخصی آبتین استار…

ادامه مطلب

آموزش کار با منوی خدمات  در صفحه ساز شخصی آبتین استار

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی خدمات در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی خدمات در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی خدمات  در صفحه ساز شخصی آبتین استار شما اسم   خدماتی…

ادامه مطلب

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی قیمت

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی قیمت در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی قیمت در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی قیمت  در صفحه ساز شخصی آبتین استار نام چیزی که…

ادامه مطلب

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی شبکه اجتماعی

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی اجتماعی در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی شبکه اجتماعی در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی شبکه اجتماعی  در صفحه ساز شخصی آبتین استار شما…

ادامه مطلب

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی اطلاعات تماس

راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار منوی اطلاعات تماس در این مطلب با راهنمای صفحه ساز شخصی آبتین استار با منوی اطلاعات تماس در خدمت شما هستیم . آموزش کار با منوی اطلاعات تماس  در صفحه ساز شخصی آبتین استار…

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه

سامانه جامع آموزشی مدرسه و دانشگاه

سامانه مدیریت آموزشگاه

تبلیغ در آبتین استار