دریافت نمایندگی

وضعیت نظام وظیفه

در این مرحله می بایست تصاویر زیر را در یک فایل فشرده با فرمت (zip یا rar) تهیه نموده و ارسال فرمایید.

تصویر تابلو ساختمان

تصویر ورودی ساختمان

تصویر خیابان

تصویر نمای داخلی

تصویر نمای قسمت پذیرش

تصویر نمای خارجی

تصویر پروانه کسب

آپلود سند مالکیت یا اجاره نامه

تجهیزات و دستگاه های موجود در محل

برای پیگیری و پاسخگویی موارد نمایندگی چه شخصی را معرفی می نمایید

ارسال فرم

در حال ارسال...

لطفا فیلد های خالی را پر کنید.

در حال ارسال...

رزومه و بیوگرافی ساز آبتین استار

ثبت نام بازاریاب