آدرس

دفتر مرکزی

یزد - ابرکوه خیابان شهید بهشتی محله بازار کوچه دندان سازی حاجی زاده اخر کوچه بالای آموزشگاه کامپیوتر طه رایانه مدیر عامل : امیررضا مولودی

شماره های تماس

همراه

09178522925

حساب های بانکی

ملی

3453695654963

98340983409598340958

IRpr349348508430598

سپه

6037697464635454

00088565764536

IR0000876645457453636

فرم پرداخت

پرداخت

فرم تماس با ما

ارسال

رزومه و بیوگرافی ساز آبتین استار

ثبت نام بازاریاب